Alzheimer CARE: bijeenkomsten voor mantelzorgers

Aandacht voor jou als mantelzorger? Home Instead Thuisservice Zaanstreek Waterland biedt een speciaal programma aan.

Aandacht voor jou als mantelzorger? Home Instead Thuisservice Zaanstreek Waterland biedt ieder kwartaal een speciaal programma aan.

Home Instead Thuisservice heeft samen met mantelzorgers en wetenschappers het Alzheimer CARE programma ontwikkeld. Hierin is het contact en het delen van ervaringsverhalen met andere familieleden van mensen met dementie (partners, kinderen) heel waardevol. Daarnaast is er uitleg over de verschillende vormen van dementie en krijg je handvatten voor o.a. persoonsgerichte ondersteuning.

Meer weten en aanmelden
Neem contact op via info.zw@homeinstead.nl of telefonisch 0299 316207.

* Als er behoefte is aan metgezelschap voor jouw partner of ouder thuis om de bijeenkomsten bij te kunnen wonen, dan is dit mogelijk om te organiseren.
* Als er na de eerste bijeenkomst voldoende steun en kennis is ervaren, dan is dit uiteraard mogelijk. En zijn de overige twee bijeenkomsten niet nodig.