Wie/Wat/Waar
Gemeente Zaanstad

Niet-pluis gevoel

Wat Wie Waar
Eerste gesprek Huisarts
Informatie en scholing Website Netwerk Dementie https://www.netwerkdementie-zw.nl/over/niet-pluis-gevoel/

Diagnose

Wat Wie Waar
Niet-complexe diagnostiek Huisarts (eventueel in overleg met Specialist Ouderengeneeskundige)
De Zorgcirkel https://zorgcirkel.nl/zorg-thuis/zorg-en-ondersteuning-thuis/geheugenpoli/
Uitgebreide diagnostiek Parnassia (via huisarts) https://www.parnassia.nl/locaties/doc-team-waterland-ouderenpsychiatrie
De Zorgcirkel https://zorgcirkel.nl/zorg-thuis/zorg-en-ondersteuning-thuis/geheugenpoli/
Complexe diagnostiek ZMC (via huisarts) https://www.zaansmedischcentrum.nl/patienten/specialismen/polikliniek/geriatrie-polikliniek/
Mensen < 60 jaar VU Alzheimercentrum (via huisarts) https://www.vumc.nl/zorg/expertisecentra-en-specialismen/alzheimercentrum-amsterdam.htm

Thuis wonen

Wat Wie Waar
Huishoudelijke hulp Sociale wijkteams https://swtzaanstad.nl/
Casemanagement Evean https://www.evean.nl/zorgaanbod/casemanager-dementie
Parnassia (psychiatrie) https://www.parnassia.nl/locaties/doc-team-waterland-ouderenpsychiatrie
De Zorgcirkel https://zorgcirkel.nl/zorg-thuis/zorg-en-ondersteuning-thuis/casemanager-dementie/
Dagactiviteiten Echt op maat
De Hooimaker (Heemzorg) https://www.hooimaker.net/dagbesteding
Landzijde https://www.landzijde.nl/zorgboerderijen/
Madeliefje https://madeliefje-thuiszorg.nl/dagbesteding/
Mennistenerf https://mennistenerf.nl/dagbesteding/
Parkzicht (Evean) https://www.evean.nl/locatie/parkzicht
Pennemes https://pennemes.nl/zorgaanbod/dagbesteding/
Rosariumhorst (Evean) https://www.evean.nl/locatie/rosariumhorst
Saenden (De Zorgcirkel) https://zorgcirkel.nl/contact/locaties-zorgcirkel/saenden/
Sipi (Migranten), Amsterdam https://www.s-ipi.nl/zorg-welzijn/dagbesteding/
Thuis met zorg https://thuismetzorg.nl/begeleiding-en-dagbesteding/
Waterlandswelzijn https://waterlandswelzijn.nl/locaties/assendelft/
Westerwatering (Evean) https://www.evean.nl/locatie/verzorgd-wonen-zaandam
Individuele begeleiding Evean https://www.evean.nl/zorgaanbod/thuisbegeleiding
Madeliefje https://madeliefje-thuiszorg.nl/ambulante-begeleiding/
Maison Thuiszorg https://maisonthuiszorg.nl/individuele-begeleiding/
Mennistenerf https://mennistenerf.nl/thuiszorg/
Pennemes https://www.pennemes.nl/zorgaanbod/thuiszorg/
Saar aan Huis https://saaraanhuis.nl/mantelzorg-aan-huis/ondersteuning-bij-dementie/
Thuis met zorg https://thuismetzorg.nl/begeleiding-en-dagbesteding/
Tzorg https://www.tzorg.nl/begeleiding/
Waterlandswelzijn https://waterlandswelzijn.nl/individuele-begeleiding/
De Zorgcirkel https://zorgcirkel.nl/zorg/zorg-thuis/
Home Instead Thuisservice https://www.homeinstead.nl/zaanstreek-waterland
Mantelzorgondersteuning MOE https://mantelzorgersonderelkaar.nl/
Parnassia (psychiatrie) https://www.parnassia.nl/hoe-wij-helpen/familie-en-naasten
Saar aan Huis https://saaraanhuis.nl/mantelzorg-aan-huis/ondersteuning-bij-dementie/
De SMD https://www.desmd.nl/mantelzorg/
Sociale wijkteams https://swtzaanstad.nl/mantelzorg/
Home Instead Thuisservice https://www.homeinstead.nl/zaanstreek-waterland
Lotgenotencontact Alzheimer Café https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/alzheimer-cafe#buurt
Logeren het Buitenhuis https://www.buitenhuiswijdewormer.nl/

Laatste fase

Wat Wie Waar
Hospice De Schelp https://hospicedeschelp.nl/
Het Tij https://hospicehettij.nl/
VPTZ De SMD https://www.desmd.nl/over-ons/

Niet-pluis gevoel

  • Eerste gesprek
  • Huisarts

Diagnose

  • Niet-complexe diagnostiek
  • Huisarts (eventueel in overleg met Specialist Ouderengeneeskundige)

Thuis wonen

  • Dagactiviteiten
  • Echt op maat

Laatste fase