Wonen in een zorginstelling

Als het duidelijk is dat het niet langer mogelijk is om thuis te wonen, dan is wonen in een zorginstelling een optie. De overgang van thuis wonen naar het wonen in een zorginstelling, is meestal voor de persoon met dementie en voor de naasten een ingrijpende gebeurtenis. Wat zijn de verschillen en hoe maak je hierin een goede keuze, met en voor je naaste met dementie? En hoe kan je jezelf en je naaste daar zo goed mogelijk op voorbereiden? 

Voorbereiding op verhuizing naar een zorginstelling

Je overweegt een opname van je naaste in het zorginstelling. Daar komen heel wat praktische en emotionele zaken bij kijken. Wanneer breekt het moment aan dat de verzorging van je naaste thuis onmogelijk wordt? Wat verandert er voor je eigen situatie wanneer je de zorg voor een deel aan anderen overdraagt? Hoe ga je zelf verder nadat je naaste is opgenomen?

Een goede voorbereiding helpt om de overgang naar deze nieuwe fase zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Regelgeving en regelwerk
Aan de verschillende vormen van zorg hangt ook een verschillend prijskaartje. Voor een plaats in een particuliere zorginstelling is over het algemeen een bepaald inkomen of eigen vermogen nodig terwijl de zorgkosten in een Wlz-instelling grotendeels worden vergoed.  

Een geschikt verpleeghuis vinden
Wanneer je naaste naar een verpleeghuis gaat, wil je natuurlijk de juiste plek voor diegene vinden. Maar waar begin je met het bepalen van een keuze? Op het online platform dementie.nl vindt je alles over de verschillende woonvormen en de voor- en nadelen.

Het regelen van wonen in een zorginstelling
Er komt een moment dat je naaste zoveel zorg nodig heeft dat opname de beste oplossing is. Opname is een ingrijpende gebeurtenis, voor iedereen. Los van alle emoties komt er veel kijken bij het regelen van een opname. Het betekent dat je met verschillende organisaties te maken krijgt, bijvoorbeeld het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om de juiste zorgindicatie te regelen. Ook is het handig om van tevoren een aantal zorginstellingen te bezoeken, zodat je een passende plek voor je naaste kunt vinden. 

Impact verhuizing naar zorginstelling op (samenwonende) partner 

De opname van je naaste in een zorginstelling betekent vaak een definitieve scheiding. Dat is ingrijpend en pijnlijk. Aan de ene kant heb je verdriet om het afscheid, aan de andere kant voel je wellicht opluchting dat je de zware zorgtaak hebt kunnen overdragen. Praten met de mensen om je heen kan je helpen een nieuw evenwicht te vinden.

Impact van verhuizen naar zorginstelling op je naaste met dementie
Wanneer je naaste meer zorg nodig heeft dan jij (samen met anderen) kunt bieden, is opname in een verpleeghuis onvermijdelijk. Voor je naaste is het erg ingrijpend om de vertrouwde omgeving te moeten verlaten. Als je de impact van zo’n verhuizing begrijpt, kun je haar beter begeleiden. 

Weerstand tegen de opname is een logisch gevolg, waarbij het belangrijk is dat je naaste bij de beslissing wordt betrokken. Een goede voorbereiding draagt bij aan het verminderen van angst en zorgen. In de periode na de verhuizing kun je als naaste helpen met wennen met het zich snel thuis voelen.  

Communicatie

Activiteiten met je naaste in de zorginstelling
Samen dingen doen en beleven is een plezierige vorm van contact. Tot in een vergevorderd stadium van dementie kun je met je naaste dingen doen en contact maken. Waar maak je je naaste blij mee en hoe activeer je iemand met vergevorderde dementie?  

Alle zintuigen gebruiken
Wanneer je naaste in een zorginstelling woont, zullen de activiteiten die je samen kunt ondernemen veranderen. Zo is het misschien niet meer mogelijk om een gesprek gaande te houden. Maar er zijn andere manieren om warmte en genegenheid over te brengen. 

Let op signalen van je naaste
Het is van belang om goed te blijven letten op wat je naaste aangeeft. Reageert jouw naaste positief op de muziek of irriteren de prikkels juist? De voorkeuren voor activiteiten kunnen veranderen.  

Communiceren in een gevorderd stadium van dementie
Naarmate de dementie verder vordert, is de gebruikelijke communicatie met woorden soms niet meer goed mogelijk. Maar als praten moeilijker gaat, kun je wel op allerlei andere manieren contact hebben en duidelijk maken dat je naaste belangrijk voor je is. 

Wat je bijvoorbeeld kunt doen: 

  • Korte vragen stellen 
  • Gespreksonderwerpen vinden 
  • Communiceren met beelden  
  • Lichaamstaal herkennen 
  • Doen in plaats van praten  

Bezoeken van iemand met dementie 

Je kent iemand met dementie en je ziet er tegenop om langs te gaan. Dat je aarzelt is begrijpelijk. Maar op bezoek gaan is belangrijk én waardevol. Niet alleen voor je naaste met dementie, zeker ook voor jezelf en de directe mantelzorger(s). In de zorginstelling krijgt je naaste hulp van professionele zorgverleners en andere medewerkers.