Diagnose

De diagnose dementie wordt vaak pas jaren na het begin van de eerste klachten gesteld. Bij mensen onder de 65 jaar duurt het langer voordat de diagnose is gesteld. Het is belangrijk om met jouw klachten naar de huisarts te gaan. Want het leven in onzekerheid maakt de situatie erger. En je krijgt zonder diagnose ook niet de hulp die vaak zo nodig is bij dementie.

Benieuwd wat de huisarts of polikliniek voor je kan betekenen? Welke vormen van dementie er zijn en wat je kan doen als de diagnose is gesteld? 

Redenen om een diagnose te laten stellen

Dementie is nog steeds niet te genezen. Toch is het zinvol om te onderzoeken of er sprake is van dementie en zo ja, van welke vorm van dementie. Een aantal voordelen van een diagnose op een rij:  

  • Uitsluiten ander ziektebeeld: er zijn aandoeningen die een beeld geven wat lijkt op een dementie. Zodra deze zijn behandeld kunnen de klachten verminderen, dus is het van belang dit uit te sluiten.
  • Erkenning: op dementie rust nog vaak een taboe. Een diagnose helpt mee aan de erkenning van deze ziekte.
  • Hulp en ondersteuning: er is gerichte hulp bij dementie beschikbaar zodat het in de thuissituatie zo lang mogelijk vol te houden is. Bijvoorbeeld lotgenotencontact.
  • Behandeling: er zijn medicijnen die bijvoorbeeld de ziekte Alzheimer kunnen vertragen. Ook onderliggende oorzaken kunnen worden behandeld waardoor verdere achteruitgang te vertragen is. 

Meer weten? Lees alle voordelen van een diagnose op dementie.nl

Diagnose door huisarts of specialist

Duidelijkheid over een diagnose dementie begint bij de huisarts. In veel gevallen zal de arts zelf de diagnose stellen. Als er twijfel is en de arts zekerheid wil, dan kan de arts jou doorverwijzen naar specialistische zorg zoals de geheugenpoli. 

In de regio Zaanstreek-Waterland is er een verwijskaart gemaakt voor de huisarts.
De huisarts zal, eventueel gezamenlijk, afhankelijk van de situatie, kijken wat de juiste plek is voor een doorverwijzing. 

Samengevat zijn de mogelijkheden in de Zaanstreek:  

Mogelijkheden in de regio Waterland:

Benieuwd wat de huisarts of specialist doet? Bekijk meer informatie op dementie.nl

 

Diagnose door specialist in ziekenhuis of geheugenpolikliniek

Bij twijfel over de juiste diagnose verwijst de huisarts door naar een specialistische instelling. Op locatie of thuis zal er een gesprek plaatsvinden en eventueel wordt er een bloedonderzoek of geheugentest afgenomen.  

Lees alles over de procedure en verschillende onderzoeken op dementie.nl