Brede ontmoeting Netwerk Dementie en Ouderenpsychiatrie

Een kijkje achter de schermen. Op 3 juni hadden we een mooie verbindende middag van ons Netwerk Dementie en Ouderenpsychiatrie.

Met zo’n 30 collega’s, ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals gingen we in gesprek over mantelzorgondersteuning, culturele diversiteit en dementie, dementievriendelijke wijk en de samenwerking medisch en sociaal domein. Laurens Joensen zorgde voor een muzikale en een reflectieve noot.

Tijdens deze brede ontmoeting hebben deelnemers en partners van het netwerk elkaar leren kennen, gedeeld waar we aan (gaan) werken en welke dynamiek er is in de regio en het netwerk. Ook hebben we elkaar versterkt rondom gezamenlijke dromen en dilemma’s. En is er input opgehaald voor de richting en stappen die we het komende jaar gaan zetten.

Een greep uit de reacties: “Blij verrast dat iedereen zo betrokken is tijdens de bijeenkomst. Iedereen is op zoek naar sleutelpersonen die elkaar ook moeten vinden. En wat is daarvoor nodig? Het netwerk!”

“Interessant om zoveel verschillende perspectieven te horen. De wil voor meer samenwerking is er, maar welke stappen we samen kunnen zetten is nog even zoeken. Dit is een goede stap in de richting om elkaar te vinden,” gaf een van de deelnemers terug.

We kijken nu al uit naar de volgende ontmoeting! Samen werken aan goede dementiezorg.