Even voorstellen: netwerkcoördinator Carlijn van Aalst

Nieuwe netwerkcoördinator Carlijn van Aalst stelt zich voor.

Carlijn van Aalst is op 15 januari gestart als de nieuwe coördinator van het Netwerk Dementie en Ouderenpsychiatrie Zaanstreek Waterland. Zij heeft in verschillende rollen, zowel landelijk als lokaal, zich ingezet om de praktijk van welzijn en zorg, het beleid en onderzoek te verbinden.

Haar drijfveer? Carlijn wil aansluiten op wat van waarde is in het leven van mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg en ondersteuning verlenen.  

“Ik verheug met erop de regio de komende tijd te leren kennen en met alle betrokkenen en organisaties bij te dragen aan goed leven voor de mensen met dementie en hun naasten in de regio. Er liggen grote uitdagingen en mooie kansen om de ruimte te geven en te versterken. Daar heb ik veel zin in.”