Samenvoeging Netwerk Dementie en het Programma Ouderenpsychiatrie

Het Netwerk Dementie en het Programma Ouderenpsychiatrie in de regio Zaanstreek Waterland gaan per 1 januari 2024 samen.

De aanleiding om te komen tot deze samenwerking is dat we in de regio Zaanstreek Waterland een gezamenlijk belang hebben om te komen tot goede zorg voor mensen met dementie en ouderenpsychiatrie. Vanuit de regio is dan ook de wens uitgesproken om hier inhoudelijk op afgestemd te zijn, de governance hierop af te stemmen en het netwerk duurzaam te borgen in de regio.

“Er is het nodige denk- en overlegwerk verricht en hobbels genomen om zo ver te komen.” Natasja Gundelach (voormalig programmamanager Ouderenpsychiatrie Zaanstreek Waterland) en Margriet Slot (voormalig programmamanager Netwerk Dementie Zaanstreek Waterland) zijn dan ook super trots dat de netwerken per 1 januari 2024 samen verder gaan: “Zo werken we samen aan goede zorg”.