Samenwerkingsverband ‘Samen Sterk’ voor passende mantelzorgondersteuning

Hoe organiseer je mantelzorgondersteuning in de regio?

Samenwerkingsverband

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg aan mensen met dementie die thuis wonen. Zij willen voorbereid zijn op wat komen gaat en eenvoudig de weg kunnen vinden naar ondersteuning die matcht met hun behoeften.

Met passende hulp voor zichzelf en hun naasten houden mantelzorgers de zorg langer vol. Maar hoe organiseer je deze mantelzorgondersteuning in de regio? Dit is een van de aspecten uit het onderzoeksproject ‘Samen Sterk‘* waar het netwerk samenwerkt met regionale partners.

Het project ‘Samen Sterk’ werkt aan passende mantelzorgondersteuning in de regio Zaanstreek Waterland. Dit bereidt de mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie voor op wat komen gaat. En wijst hen de weg naar ondersteuning die matcht met behoeften van zichzelf en hun naasten op dat moment.

Carlijn van Aalst: “We trekken bij ‘Samen Sterk’ samen op met de partners van het netwerk, zodat we elkaar versterken in de ontwikkelingen van dementiezorg en ondersteuning in de regio.”

Participatief actieonderzoek

‘Samen Sterk’ is een zogenoemd participatief actieonderzoek en bestaat uit vier verschillende teams; een stuurgroep, onderzoeksteam, netwerkteam en een regionaal team mantelzorg. Dit regionale team mantelzorg bestaat uit wmo-consulenten, casemanager dementie, wijkverpleegkundige, welzijnsconsulent en een mantelzorgmakelaar.

Daniëlle Jansen en Marjoleine van den Broek: “In driemaandelijkse netwerkbijeenkomsten gaan we de acties die voor het versterken van mantelzorgondersteuning nodig zijn verder uitwerken, evalueren en bijstellen.”

Kennisdeling

“Landelijk is er nog een gebrek aan kennis over hoe integrale mantelzorgondersteuning regionaal te realiseren is voor mensen met dementie en hun naasten. Onze aanpak voor het versterken van mantelzorgondersteuning en de resultaten daarvan delen we daarom graag met andere regio’s”, licht Daniëlle Jansen toe. Zij is projectleider van dit onderzoeksproject en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen van Hogeschool Inholland.

Toekomstbestendige mantelzorgondersteuning

Projectleider Marjoleine van den Broek: “We zien veel families worstelen met mantelzorg. Met elkaar maken we passende ondersteuning van mantelzorg mogelijk voor families. Ik zie het project Samen Sterk als een mooie uitdaging om regionale mantelzorgondersteuning een boost te geven en dit toekomstbestendig te maken. Dit gun ik alle mantelzorgers in onze regio!”

Meer weten over ‘Samen Sterk’? Neem contact op met projectleider Marjoleine van den Broek via Marjoleine.VanDenBroek@zorgcirkel.nl.

* Het onderzoeksproject ‘Samen Sterk’ richt zich de komende 3 jaar op het versterken van mantelzorgondersteuning voor mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie. ‘Samen Sterk’ is gefinancierd door ZonMW en maakt onderdeel uit van het programma Palliantie: 10200012310025.