Sociale Benadering Dementie

Een methode voor mensen met beginnende dementie.

Sociale Benadering Dementie is een bewezen effectieve methode en wordt ingezet bij mensen met beginnende dementie. Hierdoor komt er meer aandacht voor de sociale behoefte en het netwerk.

Doelen van dit project:

  • Starten van een pilot in de regio, zodat besluitvorming kan plaatsvinden over verbinding, voortgang, borgen en opschalen.
  • In beeld brengen hoe de buurt en de gemeenschap wordt betrokken, geïnformeerd en geschoold.

Lees meer over dit project op de website van G’oud.

G’oud is een programma dat wordt uitgevoerd door samenwerking van verschillende partnerorganisaties in de regio Zaanstreek Waterland: de partners van G’oud. Samen vormen zij een netwerk. Vanuit verschillende perspectieven, maar met één gezamenlijk verhaal en één gedeelde drijfveer. Het streven om ieder mens, op iedere leeftijd een zinvol bestaan te kunnen bieden.